Διαδώστε το στυξ με αυτό το banner στην διεύθυνση http://www.styx.gr/

   Κυριάκος Βασιλομανωλάκης
       Μια ιστορία την ημέρα…
Μια προφορική ιστορία την ημέρα βοηθά τα παιδιά σας…
Γράφει στο οπισθόφυλλο του μικρού βιβλίου –σαν εγκόλπιο- ο Κυριάκος Βασιλομανωλάκης. Ένας ευχάριστος άνθρωπος, πολυταξιδευμένος, (πρώην ναυτικός γαρ) που κάνει σειρά από προτάσεις ώστε τα παιδιά:
# Να γίνουν συμμέτοχοι στην ιστορία
# Να κατανοήσουν τον κόσμο
# Να αναπτύξουν το λόγο τους
# Να βελτιώσουν τη μνήμη εργασίας τους
# Να στοχαστούν
# Να βελτιώσουν τη φαντασία τους
# Να επικοινωνούν με όλους με ευχέρεια
# Να εξελιχθούν σε καλούς αφηγητές
Τα περιεχόμενα του βιβλίου:
Πρόλογος
Καιρός για παραμύθια και ιστορίες
Ένας καλός παραμυθάς
Πρακτικές ιδέες αφήγησης
Είκοσι οφέλη – δώρα ζωής
Λέσχες Αφήγησης Ιστοριών
Φιλαναγνωσία και Πολυγνώση
Το ημερολόγιό σας
---
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.polygnosi.gr/index.htm
e-mail: polygnosi@otenet.gr
 
Subscribe in a reader Facebook page Follow me