Διαδώστε το στυξ με αυτό το banner στην διεύθυνση http://www.styx.gr/

Τρέχουν και οι οκτώ

 

 

Μετά τις λίστες, σε θέατρο παραλόγου, εξελίσσονται οι χειρισμοί της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ σχετικά με το απογραφικό δελτίο που εστάλη σε όλους τους συναδέλφους.

Αντιμέτωπη με την σκληρή αποδοκιμασία, κριτική και άρνηση εκατοντάδων δημοσιογράφων να θέσουν στη διάθεση της Ένωσης  και προσωπικά τους δεδομένα,  η πλειοψηφία του Δ.Σ., άρχισε από προχθές την δική της έκπτωση.

Πρότεινε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. να σταλεί διευκρινιστική ανακοίνωση, για να μη συμπληρώνουν οι συνάδελφοι στοιχεία για μισθούς και αμοιβές.

Έδωσε πρώτη το παράδειγμα δημοσιοποιώντας στο site της Ένωσης μόνο, την εργασιακή σχέση των οκτώ μελών του Δ.Σ., όπως είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους χωρίς τις μισθολογικές αποδοχές τους.

Γνώριζαν προφανώς και οι οκτώ το περιεχόμενο της γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που προκάλεσε η από 9/2/2005 αναφορά του συναδέλφου και μέλους του Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ Κώστα Ντελέζου. Η γνωμοδότηση αναφέρει:

«…στο καταστατικό σας αναφέρεται ότι τα μέλη σας πρέπει να δηλώνουν την επαγγελματική τους κατάσταση και επίσης να μην αμείβονται με μισθό μικρότερο από το νόμιμο κατώτατο όριο (άρθρο 7 παρ. ιστ’ και ιε’ αντιστοίχως), όμως αυτό δε σημαίνει ότι εσείς θα πρέπει να δημιουργήσετε αρχείο με τις ακριβείς αποδοχές των μελών σας. Αντ’ αυτού θα αρκούσε μια υπεύθυνη δήλωση του μέλους ότι πληροί την παραπάνω προϋπόθεση, ότι δηλαδή δεν αμείβεται με μισθό μικρότερο από το νόμιμο κατώτατο όριο…».

Αλλά και επισημαίνει:

«…Το θέμα όμως για το οποίο γεννάται ερώτημα είναι κατά πόσο το στοιχείο του καθορισμού του ύψους των αποδοχών των μελών σας είναι πρόσφορο για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και δεν παραβιάζει το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. Β του Ν.2472/1997…».

Η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων οφείλει να επισημάνει την αναγκαιότητα πλήρους διαφάνειας στην δημοσιογραφική λειτουργία και γι’ αυτό άλλωστε με την υπεύθυνη στάση της και τη συμμετοχή της στην Επιτροπή που συγκρότησε το Δ.Σ. της Ένωσης έχει καταθέσει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις που αφορούν τη μονοθεσία, τα Γραφεία Τύπου, τα ασυμβίβαστα  κλπ.

Οι χειρισμοί όμως της πλειοψηφίας του Δ.Σ. οδηγούν τον κλάδο στην αντίθετη κατεύθυνση, προκαλώντας σύγχυση που μόνο την ενότητα δεν υπηρετούν.

Τώρα οφείλουν να στείλουν νέο, σωστό απογραφικό στα μέλη.

 

ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Subscribe in a reader Facebook page Follow me