Διαδώστε το στυξ με αυτό το banner στην διεύθυνση http://www.styx.gr/

ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ

Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ εξελέγη σήμερα η κα Μαρία Αντωνιάδου, η οποία όμως δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα στη ψηφοφορία την νοποία η ίδια προκάλεσε.
Όπως αναφέρεται και σε εγκύκλιο της νομικής υπηρεσίας της ΕΣΗΕΑ:
«…Στο άρθρο 9 παρ. 1ν. 1264/1982 ρητά ορίζεται ότι  «Η διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκροτείται όπως ορίζει το καταστατικό». 
  Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή τόσο όσον αφορά τη συγκρότηση του ΔΣ όσο και τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών. 
  Ειδικά για το θέμα της απαρτίας το Καταστατικό στ παρ. 2 του άρθρου 12 ορίζει  ότι «το ΔΣ έχει απαρτία  όταν είναι παρόντα έξι από τα ένδεκα μέλη του»,
  Επί 8 παρόντων συναδέλφων, η κυρία Αντωνιάδου  έθεσε σήμερα  το μεσημέρι υποψηφιότητα και έλαβε 5 θετικές ψήφους, ενώ 3 συνάδελφοι ψήφισαν λευκό, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί αρνητική ψήφο.
Και με τον τρόπο αυτό εξελέγη.
 Ειδικά για το θέμα της απαρτίας το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ στην παρ. 2 του άρθρου 12 ορίζει  ότι «το ΔΣ έχει απαρτία  όταν είναι παρόντα έξι από τα ένδεκα μέλη του»,
  Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Αστικού Κώδικα: «Εάν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο Καταστατικό οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων».  Με τη διάταξη αυτή του ΑΚ συμπλέει και η διάταξη της παρ. 2 εδ. β’ του άρθρου 12 του Καταστατικού κατά την οποία,
 «Τις αποφάσεις του το ΔΣ τις παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται σε άλλα άρθρα (περί των οποίων όμως δεν πρόκειται στην  προκειμένη περίπτωση)».
  Συνεπώς, η κα Μαρία Αντωνιάδου εξελέγη πρόεδρος με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων, όπως προβλέπεται από το καταστατικό και το νόμο.
   Ως εκ τούτου, είμαστε βέβαιοι ότι η νέα Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ και νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το καταστατικό. αρχίζει αμέσως δουλειά για την αντιμετώπιση των φλεγόντων ζητημάτων του κλάδου και ιδιαίτερα του ΕΔΟΕΑΠ και βέβαια να υπερασπιστεί τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των μελών της ΕΣΗΕΑ που υπονομεύει ο πρόεδρος και η γενική γραμματέας του ΕΔΟΕΑΠ, οι εργοδότες και η κυβέρνηση.
Κίνηση Επαγγελματιών  Δημοσιογράφων  
Subscribe in a reader Facebook page Follow me