Διαδώστε το στυξ με αυτό το banner στην διεύθυνση http://www.styx.gr/

Κουρέλια και συντρίμμια

 

 

Τον κίνδυνο να συνεχιστεί το ταξίδι της γαλέρας με τους συμβασιούχους της ΕΡΤ, προσπαθεί ακόμα και την ύστατη ώρα πριν τις εκλογές, να αποτρέψει το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, εξασφαλίζοντας την υπογραφή ΣΣΕ για το 2003 με αυξήσεις αξιοπρέπειας για τους συναδέλφους και αποκατάσταση των συμβασιούχων..

Στην ίδια κατεύθυνση με την πλειοψηφία του ΔΣ η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή και το debate στην οποία τονίζει το απαράδεκτο του πράγματος.

Μια θλιβερή μειοψηφία όμως, μελών του ΔΣ αποκομμένη από τη συσπείρωση της παράταξής της, προσπαθεί να υπονομεύσει και αυτή την πρωτοβουλία, για να αποκτήσει λόγο ύπαρξης, αν και συντρίμη.

Η απάντηση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ και των  εργαζομένων στην ΕΡΤ και όλου του κλάδου σε συνδικαλιστικά συντρίμμια αλλά και εργοδότες είναι μία: «Η τρομοκρατία δεν θα περάσει».

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ

 

 

          Επαναλαμβάνεται αύριο (Παρασκευή 5 Μαρτίου) η διακοπείσα συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ με βασικό θέμα την τελική συζήτηση για την ΣΣΕ 2003 με την ΕΡΤ και την αποκατάσταση των συμβασιούχων, για την οποία έχει δεσμευθεί η διοίκηση της ΕΡΤ.

        Η σχετική εισήγηση μετά την προχθεσινή συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών είχε ήδη διατυπωθεί από χθες στο Δ.Σ.

        Σημειώνεται ότι με επιστολή προς την διοίκηση της ΕΡΤ επισημάνθηκαν οι ευθύνες για την καθυστέρηση στην υπογραφή της ΣΣΕ.

Πρέπει να αναφερθεί ότι στις πολύμηνες διαπραγματεύσεις για τη νέα ΣΣΕ συμμετείχαν εκπρόσωποι μόνον από τις τέσσερις παρατάξεις του Δ.Σ.

 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΣΕ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

          Κρίσιμα θεσμικά ζητήματα που αφορούν αντιμετώπιση της ανεργίας, των συνθηκών απασχόλησης και αναδιάρθρωση του μισθολογίου των συντακτών στις εφημερίδες περιλαμβάνονται στην νέα καταγγελία της ΣΣΕ και της ιδιωτικής συμφωνίας, που απέστειλε η ΕΣΗΕΑ στην ΕΙΗΕΑ για το 2004.

        Με την πρόταση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στην πρόσθετη ενίσχυση του εισοδήματος των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα ή των νεωτέρων συναδέλφων αλλά και τη διαμόρφωση υψηλότερων μισθολογικών κλιμακίων με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερου συντάξιμου μισθού για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης.

        Σημειώνεται ότι επιδίωξη αποτελεί η διασφάλιση με την εφαρμογή της νέας ΣΣΕ και της κάλυψης των πρόσθετων επιβαρύνσεων που ανακύπτουν στις εργασιακές σχέσεις, λόγω των ειδικών γεγονότων του 2004 (εκλογές, ευρωεκλογές, Ολυμπιακοί Αγώνες κλπ.).

Ταυτόχρονα η ακολουθούμενη διαδικασία εξασφαλίζει την επέκταση των ρυθμίσεων αυτών για όλους τους συναδέλφους μέλη και μη μέλη της ΕΣΗΕΑ και στο Υπουργείο Τύπου, όπως και σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που ασφαλίζουν τους εργαζόμενους που απασχολούν (για δημοσιογραφική εργασία) στα Ταμεία του κλάδου.

        Η διοίκηση της ΕΣΗΕΑ οφείλει να επισημάνει ότι η τελευταία αυτή ρύθμιση, ως απόφαση, υιοθετείται μόνο από την πλειοψηφία του Δ.Σ. της Ένωσης.  Η

 

 

ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ

 

          Σε απάντηση ερωτημάτων και διαμαρτυριών μελών της ΕΣΗΕΑ για δημοσιεύματα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μανώλης Μαθιουδάκης ζήτησε την έκδοση γνωμοδοτήσεων από τη νομική υπηρεσία της Ενώσεως.

        Ειδικότερα ο νομικός σύμβουλος της ΕΣΗΕΑ κ. Λ. Μπελίτσης με δύο γνωμοδοτήσεις του, που τέθηκαν υπόψη του Δ.Σ., επισημαίνει τα ακόλουθα:

 

1. Διασωματειακή Συνεργασία-Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής.

        «Οι Ενώσεις των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου, μεταξύ των οποίων και η ΕΣΗΕΑ, εκπροσωπούμενες από τους Προέδρους και Γραμματείς τους, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, υπέγραψαν «Πρωτόκολλο συνεργασίας, συντονισμού ενιαίας έκφρασης και δράσης».

        Στο Πρωτόκολλο εκτός από τη διατύπωση των βασικών αρχών  περιέχεται και συμφωνία για τη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής που «θα απαρτίζεται από τους Προέδρους των Ενώσεων ή τους αναπληρωτές τους».

        Η Συντονιστική αυτή Επιτροπή είναι ένα άτυπο όργανο του οποίου οι αρμοδιότητες και εξουσία καθορίζονται με κοινή απόφαση των Ενώσεων που συγκροτούν το Διασωματειακό.

Η κάθε μία Ένωση ξεχωριστά από μόνη της δεν μπορεί με απόφασή της να δεσμεύσει τη Συντονιστική Επιτροπή ή να καθορίσει την αρμοδιότητα και τη λειτουργία της, παρά μόνο να εισηγηθεί  εις αυτήν δια του νομίμου εκπροσώπου της, δηλαδή του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή αυτού.»

 

 

2. Λήψη αντιγράφων ανυπόγραφων πρακτικών:

        «Κατά γενική αρχή του Σωματειακού Δικαίου τα πρακτικά και οι σε αυτά διατυπωμένες αποφάσεις δεσμεύουν όλα τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση εκτός και  εάν διαφώνησαν και διατύπωσαν την διαφωνία τους ρητά ή αιτιολογώντας την αρνητική θέση ή ψήφο τους. (Λ. Ντάσιος ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ σελ. 201, Καρακατσάνης ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΚ άρθρο 92 άρ. 37)

        Η υπογραφή των πρακτικών αποτελεί την άνευ άλλου τινός απόδειξη του περιεχομένου αυτών. Μόνο δε δια της συνυπογραφής εγκυροποιείται και πιστοποιείται το περιεχόμενο αυτών  και δύναται να προταθεί κατά παντός τρίτου.

        Κατόπιν αυτών καθίσταται αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατή η λήψη αντιγράφων ανυπόγραφων πρακτικών και δια τον επιπλέον λόγο ότι αυτά καθεαυτά τα ανυπόγραφα πρακτικά δεν συνιστούν πλήρη απόδειξη του περιεχομένου αυτών.»

 

Η γνωμοδότηση αυτή εκδόθηκε σε απάντηση δημοσιεύματος στην ιστοσελίδα  της αυτοαποκαλούμενης μειοψηφίας στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, που ισχυρίζεται:

«…Η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ (πλην των συμβούλων της «Συσπείρωσης») αποδέχεται την πρόταση Μαθιουδάκη για την έκδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ μόνο μετά την μονογραφή τους από το σύνολο των παρόντων στις συνεδριάσεις μελών της Διοίκησης και στο χρόνο που αυτή θα χρειαστεί. Με δεδομένη την «τεχνική δυσλειτουργία» έκδοσης των πρακτικών του ΔΣ της Ένωσης, (αφού πολλοί σύμβουλοι δεν τα διαβάζουν και δεν τα μονογράφουν), δημιουργείται καθυστέρηση αρκετών μηνών στην έκδοσή τους. Γίνεται σαφές, ότι με τη διαδικασία που ακολουθείται, επιχειρείται η παρεμπόδιση της έγκρισης και της έκδοσης των πρακτικών μιας συνεδρίασης κατά «την επομένη συνεδρίαση του ΔΣ» όπως προβλέπεται από το καταστατικό της ΕΣΗΕΑ, άρα επιχειρείται και η παρεμπόδιση δημοσιοποίησής τους στα μέλη της Ένωσης.…»

 

Αλλά γέλασε κάθε πικραμένος, όταν ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μανώλης Μαθιουδάκης, προσκόμισε στο ΔΣ έγγραφο της γραμματείας στο οποίο φαίνεται πως  κάποιος σύμβουλος (που δήθεν κόπτεται για την υπογραφή των πρακτικών) ουδέποτε τα έχει υπογράψει. Ούτε στην προηγούμενη θητεία του, επί προεδρίας Α. Μανωλάκου –όπως άλλωστε και τώρα.

 

Subscribe in a reader Facebook page Follow me