Διαδώστε το στυξ με αυτό το banner στην διεύθυνση http://www.styx.gr/

 

Υπακοή ή απόλυση για τους δημοσιογράφους 

Του Δημήτρη Ι Τσαλαπάτη

π. Α Αντιπροέδρου ΕΣΗΕΑ-π. Προέδρου ΠΟΕΣΥ

 

 

Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται και επίσημα  οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Εκτός από τις διαδικασίες χειραγώγησης της ενημέρωσης που εξυφαίνονται, συνήθως στο παρασκήνιο, ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ και αποτυπώνονται σε πρωτοσέλιδα  και δελτία ειδήσεων,  υπάρχουν και….. νομιμοφανείς εκτροπές,  που προφανώς γνωρίζει από πρώτο χέρι,  η  σημερινή  πρώτη πολίτης της χώρας.

Το αποτέλεσμα είναι το δικαίωμα της κοινής γνώμης για ενημέρωση να έχει μπει στην ουσία στον πάγο και μάλιστα με την ανοχή ( αν όχι συνενοχή) των εργοδοτικών και κυβερνητικών πλειοψηφιών που έχουν εγκατασταθεί στις διοικήσεις των δημοσιογραφικών ενώσεων.

Στην…. πρωτοπορία αυτή του δημοσιογραφικού  κλάδου, συμβάλλει  η σύμπραξη πολιτικών φίλων και στελεχών της « ομάδας Σαμαρά» και Σύριζα στην ΕΣΗΕΑ και στον ΕΔΟΕΑΠ,  που  πλαισιώνεται  και από υπάκουους δημοσίους υπαλλήλους  και άλλους πρόθυμους  που  τα τελευταία πέντε χρόνια συγκροτούν μια πλειοψηφία των έξη στις διοικήσεις τους.

 

 

 

 

 

Στις 19.12.2018  24 συντάκτες διαπιστευμένοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης στο ΣτΕ και  σε άλλα δικαστήρια στέλνουν αναφορά  στην ΕΣΗΕΑ , ενόψει της εφαρμογής από τις 25 Μαΐου 2018  του Κανονισμού 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ,», ο οποίος είναι ήδη ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων ή απλώς GDPR.

Οι έγκριτοι συνάδελφοι με την αναφορά τους αυτή επισημαίνουν στην πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ ότι ήδη:

-Η εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού στη χώρα μας έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα (και θα προκαλέσει κι άλλα) στην ελευθερία του Τύπου, τη συλλογή πληροφοριών, την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και γενικότερα την ενημέρωση. Περά από όλα αυτά, προκαλεί, ειδικότερα, τεράστιο πρόβλημα στο ρεπορτάζ των συναδέλφων του υπουργείου Δικαιοσύνης και του δικαστικού ρεπορτάζ.

-Οι Κανονισμοί, ως δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο, είναι κατώτερης τυπικής ισχύος από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΧΘΔΕΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανήκει στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο, είναι ισόκυρος των Συνθηκών της Ε.Ε. και συνεπώς υπερισχύει των Κανονισμών.

Όμως το άρθρο 11 του Χ Θ ΔΕ Ε., υπό τον τίτλο «Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης», αναφέρει σχετικά με το εδώ τιθέμενο ζήτημα: «1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών , χωρίς την ανάμειξη δημοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων»

Αλλά και το άρθρο 85 του ίδιου κανονισμού κάνει ιδιαίτερη μνεία για την περιφρούρηση  στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας δεδομένων για δημοσιογραφικούς σκοπούς κλπ.

Η αναφορά αυτή αγνοήθηκε, προφανώς όχι τυχαία, από την πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ και φυσικά δεν ετέθη προς διεξοδική συζήτηση παρά τις  διαμαρτυρίες των υπολοίπων μελών.

Πέντε εβδομάδες αργότερα, στις 7 Φεβρουαρίου 2019, η τότε Πρόεδρος του ΣτΕ και νυν Πρόεδρος Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελαροπούλου απευθύνει επιστολή (Απ 46 Προέδρου ΣτΕ) προς την Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ η οποία ουδέποτε επίσης συζητήθηκε  στο ΔΣ της ΄Ενωσης ,στην οποία μεταξύ άλλων ,αναφέρει ότιη θέση σε ισχύ το Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων του Δικαστηρίου με τους δημοσιογράφους, με γνώμονα την ανεύρεση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του σεβασμού της αποστολής τους και της ανάγκης προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προστασία, άλλωστε, η οποία αναγνωρίζεται και σε επίπεδο Συντάγματος.

Ενόψει αυτών, μετά και τη συνάντηση μου με μέλη της Ένωσης σας που καλύπτουν το δικαστικό ρεπορτάζ του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή καταλήξαμε στη διαδικασία που περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφο.

Η κ Σακελαροπούλου με την επιστολή της  αυτή ζητεί να κοινοποιηθεί το έγγραφο της  στα μέλη της ΕΣΗΕΑ για την ενημέρωση τους.

Πρόκειται για ένα τρισέλιδο κείμενο,  με το οποίο η τότε ηγεσία του ΣτΕ προσπερνά  την ΕΣΗΕΑ, τις ΣΣΕ και τον Κώδικα δημοσιογραφικής Δεοντολογίας,  συνάπτοντας στην ουσία  σύμβαση προσχώρησης των δικαστικών συντακτών στη διαδικασία που περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφο Δηλαδή να κάνουν την δουλειά τους  , αφού πρώτα εγκρίνει την διαπίστευση τους και εκείνη αποδεχτούν τις δεσμεύσεις που επιβάλλει το έγγραφο.

Προϋπόθεση της διαπίστευσης  είναι ο συντάκτης να δηλώνει ότι τηρεί τους όρους εχεμύθειας/εμπιστευτικότητας, και της  ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα!..

Το ρεπορτάζ  πλέον επιτρέπεται ΜΟΝΟ δια αλληλογραφίας(..!), αφού το γραφείο καταθέσεων, θα αποστέλλει στους συντάκτες κατάλογο με τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που κατά κανόνα  κατατέθηκαν την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή αν δεν είναι  όλα δεν χάλασε κι ό κόσμος!!!!..

Το πλέον ενδιαφέρον σημείο του τρισέλιδου εγγράφου είναι αυτό που αναφέρει ότι :

Εάν από τη μελέτη του καταλόγου, προκύψει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένη υπόθεση, ο ενδιαφερόμενος δημοσιογράφος που έχει λάβει γενική διαπίστευση δύναται να υποβάλει, κατά περίπτωση, προς την Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή στους δικαστικούς λειτουργούς που έχει η ίδια ορίσει, αίτημα για περαιτέρω πληροφόρηση επί των υποθέσεων αυτών.

Δηλαδή θα γίνεται ρεπορτάζ κατόπιν αιτήσεως(!..)

Εφόσον το αίτημα αυτό γίνει δεκτό, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο δημοσιογράφο είτε αντίγραφο της κατ" άρθρο 41 του ν. 4055/2012 συνοπτικής έκθεσης, είτε συνοπτική περίληψη του δικογράφου, η οποία συντάσσεται από δικαστικό λειτουργό και περιέχει αναφορά στα τιθέμενα νομικά ζητήματα.

Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί, κατ’ εξαίρεση να επιτραπεί η πρόσβαση στο δικόγραφο του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, εφόσον όμως  από την πρόσβαση αυτή δεν απειλείται σοβαρός κίνδυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο δικόγραφο.

Ως προ τον ενδεχόμενο κίνδυνο πάλι θα αποφασίζει ο πρόεδρος και θα μπορεί να απαγορεύει!..

Η πρόσβαση στο δικόγραφο περιορίζεται στην ανάγνωση και όχι στην αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.

Κάποιος βέβαια θα τα κρίνει αυτά και θα παρέχεται η σχετικά άδεια!

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν όσα  προβλέπονται στο «σύμφωνο προσχώρησης» αυτό θα «συνεπάγεται την ανάκληση της διαπίστευσης του συντάκτη»

Τώρα γιατί αυτό θυμίζει υπακοή ή απόλυση, η απάντηση μπορεί να αναζητηθεί στις επιχειρησιακές συμβάσεις μεγάλων ομίλων MEDIA, οι οποίες ,πάλι με την ανοχή της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, προβλέπουν όρους εχεμύθειας και άλλα σχετικά για τους συντάκτες.

Πρεμιέρα της εφαρμογής πάντως του μνημονίου της τότε Προέδρου ου ΣτΕ  έγινε με τις δοθείσες περιλήψεις των αποφάσεων  του ΣτΕ με τις οποίες κρίθηκε …συνταγματικός ο επανυπολογισμός  του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) και με τον οποίο επήλθε η τελική σφαγή των συντάξεων. Στη διάσκεψη της ολομέλειας προήδρευσε η ίδια πριν παραιτηθεί.(!. )για να είναι υποψηφία για Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στην ίδια κατεύθυνση όμως είναι από τον Φεβρουάριο του 2020  και το δόγμα Χαρδαλιά που κατάργησε την ενημέρωση δήθεν λόγω πανδημίας, με την πλειοψηφία στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ να του βάζει πλάτη και να εκδίδει ακόμη και ανακοίνωση με την οποία δηλώνει ότι δεν ισχύουν οι δημοσιογραφικές ταυτότητες  για να κλείσει τους δημοσιογράφους στα σπίτια τους. Ώστε  η  Fakeενημέρωση και για τον covid-19 να γίνεται με …διαγγέλματα.

Πηγή: περιοδικό “Δικαστικό ρεπορτάζ”

www.ereportaz.gr

 

 
Subscribe in a reader Facebook page Follow me