Διαδώστε το στυξ με αυτό το banner στην διεύθυνση http://www.styx.gr/

Μεγάλος Αδελφός Πολύτεκνου Πατέρα

Του Κώστα Μπετινάκη

Πόσο ασφαλής αισθάνεται ο καθένας μας όταν νοιώθει να τον παρακολουθούν συνεχώς; Το παράδοξο είναι πως η Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, καθιστά ακόμα περισσότερο ασφυκτικό τον έλεγχο με την πρόσφατη απόφασή της:

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έκθεση σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταφορών
Έγγρ.:
A5-056/2003
Διαδικασία: Πρωτοβουλία
Συζήτηση: 11.03.2003
Ψηφοφορία: 11.03.2003

Η Ολομέλεια ενέκρινε την έκθεση του κ. Brian SIMPSON (ΕΣΚ, UK) σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, τασσόμενη υπερ της πλήρους συμμετοχής στην Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και στον Διεθνή Ναυτιλικαό Οργανισμό, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνοχή μεταξύ κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί όμως η πλήρης συμμετοχή αυτή, θα πρέπει τα κοινοτικά συμφέροντα να διασφαλιστούν μέσω μεταβατικών ρυθμίσεων.
Η Επιτροπή, περαιτέρω, καλείται να εργαστεί προς την κατεύθυνση της κάλυψης των μεταφορικών θεμάτων στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ενώ το Σώμα εμμένει στο ότι, βραχυπρόθεσμα, είναι απαραίτητο οι δευτερεύουσες μεταφορικές υπηρεσίες να περιέλθουν στην αρμοδιότητα του ΠΟΕ και, μακροπρόθεσμα, ολόκληρος ο τομέας των μεταφορών να υπαχθεί στην αρμοδιότητα του ΠΟΕ.
Σε ότι αφορά στις αεροπορικές μεταφορές, το Σώμα, μεταξύ άλλων, επισημαίνει τις αρνητικές συνέπειες των διμερών συμφωνιών ανοικτών ουρανών, και καλεί τα κράτη μέλη να καταγγείλουν τις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με τρίτες χώρες. Σχετικά με τι θαλάσσιες μεταφορές, οι ευρωβουλευτές ζητούν από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την επάρκεια των διατάξεων ασφαλείας που εφαρμόζονται στους ευρωπαϊκούς λιμένες. Τέλος, από την Επιτροπή ζητείται να εξετάσει τις φορολογικές ανωμαλίες όσον αφορά τους θαλάσσιους μεταφορείς, καθώς το Σώμα υπεραμύνεται της εναρμόνισης των επιπέδων φορολογίας στο ναυτιλιακό τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Ton Huyssoon
(Στρασβούργο)
 Τηλ.: (33) 3 881 74005
(Βρυξέλλες)
 Τηλ.: (32-2) 28 42408
e-mail :  region-press@europarl.eu.int

 

Πόσοι από όσους διαβάσουν το παραπάνω κείμενο καταλαβαίνουν τι ακριβώς σημαίνει;

Κι όμως το κείμενο αυτό αποτελεί ανακοίνωση μετά από εξέταση της επιτροπής για τις Ελευθερίες των Πολιτών του Ευρωκοινοβουλίου στην απόφαση  της «μεταφοράς προσωπικών δεδομένων στοιχείων των επιβατών αεροπορικών εταιριών που κατευθύνονται στις ΗΠΑ».

Η ανησυχία προκλήθηκε από το πιθανό ενδεχόμενο ότι τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων επιβατών θα μπορούσαν να παραδοθούν σε άλλες αμερικανικές βάσεις δεδομένων.

Είχε εκφρασθεί αμφιβολία για το πόσο δυνατόν είναι να προστατευθούν αυτά τα στοιχεία με τον πρέποντα τρόπο ενώ είχαν διατυπωθεί επικρίσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν είχε ήδη υποβάλει τις προτάσεις της στο Ευρωκοινοβούλιο…

Τι ακριβώς όμως έχει συμβεί;

Στις 12 Ιουλίου 2002η Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε αποδεχτεί δομικές αλλαγές στην Οδηγία του 1997 της ΕΟΚ περί προσωπικών δεδομένων και τηλεπικοινωνιών που εμπόδιζε την διαγραφή στοιχείων και επέτρεπε στις χώρες-μέλη να επιβάλλουν νέους νόμους που θα απαιτούσαν από τους χειριστές τηλεπικοινωνιών να διοχετεύουν στοιχεία στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Το σχέδιο νόμου που αποτελούσε οδηγό απόφασης για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης είχε προετοιμαστεί από την βελγική κυβέρνηση με την υποστήριξη της βρετανικής, αλλά είχε τοποθετηθεί στο ράφι μετά από τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει. Απόρρητο έγγραφο όμως που κυκλοφόρησε έδειξε πως σε εθνικό επίπεδο εννιά από τα 15 κράτη-μέλη είχαν συμφωνήσει  ή σχεδίαζαν να τηρήσουν την προσωρινή διατήρηση των στοιχείων ( με μόνο δύο κράτη-μέλη να απορρίπτουν την κίνηση). Όπως αναμενόταν, στη συνέχεια θα αναμενόταν η εναρμόνιση με κοινοτικό μέτρο.

Η τήρηση προσωπικών στοιχείων είχε απαιτηθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης εδώ και αρκετά χρόνια πριν την 11η Σεπτεμβρίου 2001, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Σήμερα, 16 μήνες αργότερα, η τήρηση των προσωπικών στοιχείων των πολιτών δεν εφαρμόζεται στα περισσότερα κράτη της ΕΕ.

Το ερώτημα δηλαδή παραμένει: Δηλαδή μήπως  οι τηλεπικοινωνίες δεν είναι  υπό παρακολούθηση μετά την 11η Σεπτεμβρίου; Φυσικά και είναι όχι όμως από τις υπηρεσίες ασφαλείας αλλά από τις υπηρεσίες αντικατασκοπίας.

Φυσικά, δεν είναι σε όλους γνωστό, πως η ΝSA (Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας) των ΗΠΑ και το Κυβερνητικό Κέντρο Επικοινωνιών της Βρετανίας παρακολουθούσαν τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες, από το 1947 βάσει διμερούς συμφωνίας. Κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου με την δικαιολογία  «Στρατιωτικών και πολιτικών λόγων». Κατόπιν με το σύστημα Echelon στόχος ήταν ο έλεγχος της «πολιτικής και οικονομικής κατασκοπείας». Βέβαια το Echelon και η ΝSA ήδη καλύπτουν όχι μόνο ζητήματα τρομοκρατίας αλλά και άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Κάτω από το τραπέζι, και μακριά από κοινή θέα, σχεδιάστηκε μια απόφαση πλαίσιο από τη βελγική κυβέρνηση που θα καθιστούσε την συλλογή πληροφοριών υποχρεωτική για όλους τους πολίτες της ΕΕ (και των υπό ένταξη χωρών)και πρόβλεπε νόμους περί ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας των κρατών-μελών.

Ας δούμε όμως καλύτερα αναλυτικά, τι συμβαίνει σε κάθε μία από τις 15 χώρες-μέλη.

 Αυστρία :  Ο ισχύων για τις τηλεπικοινωνίες νόμος αναφέρει αόριστα ότι οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Βέλγιο: Έχει υιοθετηθεί νέος νόμος «Περί εγκληματικής χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών» που προβλέπει την διατήρηση προσωπικών  στοιχείων για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.

Δανία: Υποχρεωτικά οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα επί 12 μήνες.

Φινλανδία: Τηρούνται προσωπικά δεδομένα από τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών επί τρεις μήνες.

Γαλλία : Διατήρηση των στοιχείων για προανακριτικούς λόγους, και την διαπίστωση τέλεσης εγκληματικής πράξης, επί ένα χρόνο.

Γερμανία: Δύο νόμοι καλύπτουν το ζήτημα και προβλέπουν να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα για έξι μήνες.

Ελλάδα : Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες τηρούνται στοιχεία ως ένα χρόνο για ρητά οριζόμενους δικαστικά αίτια.

Ιρλανδία : Προετοιμάζεται νομοθεσία για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων.

Ιταλία: Απαγορεύεται η τήρηση προσωπικών δεδομένων αλλά ο νόμος βρίσκεται υπό αναθεώρηση.

Λουξεμβούργο: Προετοιμάζεται νόμος για να εναρμονιστεί με τα ισχύοντα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Ολλανδία: Τηρούνται στοιχεία επί τρεις μήνες.

Πορτογαλία: Τα στοιχεία διαγράφονται όταν περάσει ο προβλεπόμενος από το νόμο χρόνος υποβολής αγωγής.

Ισπανία: Εναρμονίστηκε με την Οδηγία της 12ης Ιουλίου 2002 της ΕΕ που προβλέπει την τήρηση των στοιχείων επί 12 μήνες.

Σουηδία: Το ζήτημα εξετάζεται.

Βρετανία: Στοιχεία τηρούνται βάσει του νέου αντιτρομοκρατικού νόμου για χρήση μόνο αν υπάρχει σχέση με την εθνική ασφάλεια.

 

Subscribe in a reader Facebook page Follow me